Поєднання теоретичних знань з практикою - необхідна складова підготовки кваліфікованого фахівця

На базі Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України спільно за кафедрою кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського було створено Навчально-науковий центр «Сучасні методи створення та ідентифікації сортів рослин», який успішно працює як структурний підрозділ агробіологічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України. Згідно положення ННЦ забезпечує підготовку фахівців за ступенем вищої освіти «Магістр» за освітньою програмою «Селекція і генетика сільськогосподарських культур».
14 березня 2023 року відбулося виїзне заняття магістрантів кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського під керівництвом Віталія Жемойди, професора кафедри, Олесі Зінченко, доцента кафедри, та Романа Спряжки, асистента кафедри.
Зустрів молодих селекціонерів в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН Микола Роїк, директор інституту, професор, академік НААН України. Він розповів студентам про історію становлення селекції та насінництва цукрових буряків в Україні та світі. Окремо розповів про історію, досягнення та стан проблеми у сфері селекції буряків цукрових та інших нішевих і біоенергетичних культур.
Далі відбулася зустріч з Олегом Присяжнюком, доктором с-г наук, професором, завідувачем відділу цифрових технологій в агрономії, Олег Іванович провів для студентів семінар на тему: «Спектрофотометри як ефективний засіб визначення стресу рослин», де розповів про використання в селекції рослин сучасних методик, а саме флоратесту. У семінарі взяли участь і науковці інституту.
Вікторія Войтовська, кандидат с-г наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторією біотехнології, розповіла про використання біотехнології в селекції рослин, зокрема на прикладі цукрових буряків та деяких нішевих культурах. Паралельно з доповіддю продемонструвала лабораторію біотехнології та залюбки відповіла на запитання студентів.

Після проведених занять присутні зауважили, що практичні навички є необхідною складовою підготовки кваліфікованого фахівця.