Про роботу і діяльність лабораторії фітопатології, якою керує Віктор Положенець, доктор с.-г. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

На долю лабораторії фітопатології випала відповідальна функція, пов’язана зі складання навчальних програм з підготовки докторів філософії за спеціальністю 202 – Захист і карантин рослин. Для цієї мети Віктор Михайлович спільно із співробітниками лабораторії (Аліна Лосєва, Надія Свідельська, Галина Цвігун, Зоя Корж, Катерина Калатур) підготували пакет документів з напрямку фітопатології по трьох дисциплінах.
Для покращення механізму навчання аспірантів професором В.М. Положенцем у 2022 році видано типографічним шляхом навчальні посібники, зокрема:

  • «Моніторинг хвороб сільськогосподарських культур» (автори: С.В. Станкевич, В.М. Положенець, Л.В. Немерицька, І.А. Журавська), в якому висвітлено існуючі методи виявлення та обліку хвороб сільськогосподарських культур та шляхи їхнього вдосконалення. Наведено критерії доцільності застосування засобів захисту рослин від хвороб та визначення ефективності захисних заходів. Запропоновано алгоритми проведення обліків основних хвороб сільськогосподарських культур за загальноприйнятими та перспективними новітніми методами.
    Призначено для підготовки фахівців аграрних вищих навчальних  закладів ІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальностей 202 «Захист і карантин рослин», 201 «Агрономія» та 101 «Екологія». Може бути корисним фахівцям із захисту рослин, науковим співробітникам і агрономам господарств різних форм власності, слухачам закладів післядипломної освіти, викладачам, здобувачам біологічних та сільськогосподарських спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усім тим, кого цікавить екологічно орієнтований захист рослин.
  • «Інтегрований захист цукрових буряків від хвороб, шкідників і бур’янів», присвячений 100-річчю від заснування Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН (автори: Положенець В.М., Роїк М.В., Станкевич С.В., Немерицька Л.В., Журавська І.А.), в якому представлено вичерпну характеристику шкідливих організмів у посівах цукрових буряків та інтегровану систему заходів щодо обмеження їх поширеності та шкідливості. Наведено велику кількість ілюстративного матеріалу, що значно покращує сприйняття матеріалу.
    Призначено для фахівців з агрономії, захисту і карантину рослин та екології, наукових співробітників і агрономів господарств різних форм власності, слухачів закладів післядипломної освіти, викладачам, студентам біологічних та сільськогосподарських спеціальностей закладів вищої освіти. Може бути використано для аудиторної та самостійної роботи студентів закладів освіти ІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальностей «Захист і карантин рослин», «Агрономія», «Екологія» та ін.