«Стевія (Stevia Rebaudiana Bertoni): біологія, вирощування, переробка та економіка»

Головний науковий співробітник лабораторії селекції цукрових та кормових буряків, доктор сільськогосподарських наук Стефанюк В.Й. у співавторстві з Павліченко М.В. видав монографію «Стевія  (Stevia Rebaudiana Bertoni): біологія, вирощування, переробка та економіка».
На основі узагальнення багаторічних досліджень, а також досвіду авторів висвітлено наукові основи закономірностей формування продуктивності стевії в умовах Лісостепу і Степу України шляхом виявлення особливостей росту, розвитку та продуктивності рослин залежно від оптимізації асортименту сортів, методів розмноження, густоти стояння, рівня живлення, водного режиму та погодних умов вегетаційного періоду. Вдосконалено технологію вирощування, переробки та організаційні заходи з ефективного виробництва стевії.

Розрахована на науковців, керівників господарств, фермерфв, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.