Створено новий сорт міскантусу гігантського

 

Вітаємо науковців  Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків з отриманням охоронних документів на сорт міскантусу гігантського ПРОМЕТЕЙ!

В Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків проводиться селекційний процес із виведення нових сортів біоенергетичних рослин за програмою НААН 26 «Біоенергетичні ресурси».

У 2024 році до Державного Реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні внесено сорт міскантусу гігантського ПРОМЕТЕЙ. За результатами Державного сортовипробування: урожайність сирої біомаси становить 28 т/га, вихід сухої речовини - 21 т/га. Термін використання плантації 20 років. Періодичність збирання сировини - щорічно з другого року вирощування. Вихід енергії 378 ГДж/га. Енергетичні витрати на виробництво 20 ГДж/га. Теплоємність пального 18 МДж/кг, зольність 0,5-1,3%.  Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп, Полісся. Забезпечує зменшення викидів парникових газів на 92%.