Використання нових стерильних цитоплазм в гетерозисній селекції буряків цукрових

В лабораторії цитогенетики за результатами наукового завдання 27.00.01.05Ф Дослідження впливу генетичного  потенціалу стерильних цитоплазм диких видів роду Beta L на експресію ядерних генів буряків цукрових для створення моделей нових гібридів і збагачення адаптаційного потенціалу культури (0121U107749) розроблені генeтичні моделі і встановлено вплив  цитоплазми   диких  видів  буряків Beta maritima L. і Beta patula L. на експресію заміщених ядерних генів роздільноплідності, стерильності, морфофізіологічні ознаки Beta vulgaris L., залежно від способу репродукції насіння.
Досліджено вплив цитоплазматичної спадковості Beta maritima і  Beta patula на показники холодостійкості і виділені  насіннєві зразки за селекційними номерами 17225, 17221, 17222, 17220, 17226, 17223 у заміщених ліній з показниками проростання насіння за температурою  +4 С, що змінюються від 14,3% до 40,3%. Виділені селекційні номери   роздільноплідних пилкостерильних ліній, отримані в процесі гібридизації на Ялтушківської ДСС із специфічними і не специфічними закріплювачами стерильності та різними способами репродукції:

  •            ♀ BC₆S.patula 19-011 х  ♂ 22-17225       
  •             А1 BC₆S.patula 19-011 (чист)                      
  •            ♀ BC₆S.patula  22-17226 х ♂ 21-305а  

Отримане апоміктичне потомство алоплазматичних ліній з високою холодостійкістю і ранньою закладкою цукрів від 16,1% до 17,6% впродовж чотирьох місяців вегетації.

  •           22-17221 чс (в чист. А1)                                  
  •           22-17222 чс (в чист. А1)                                 
  •           22-17224 чс (в чист. А1)                                 
  •           22-17226 чс (в чист. А1)                                           

Мета наукової роботи (спільно з ЯДСС и ВПДСС): кращі за селекційними показниками експериментальні номери  використати  для створення нових гібридів, придатних для виробництва біопалива, а також визначити здатність їх до апоміктичного способу репродукції насіння і безвисадкового способу насіння. Крім того, виходячи з високої саморепродукції насіння у деяких плазмотипів апозиготичні  лінії будуть використані в наукових дослідженнях, для вивчення експресії ядерних генів роздільно плідності, стерильності, типу апозиготії та особливості ембріонального розвитку зародків за умов нового способу репродукції.
Насінні рослини вирощені на основі проростків виділених за умов низьких позитивних температур +4°С, вкорінені в умовах вегетаційних сосудів у 2022 році зображено на рисунку:

 

Рис.1. Насінні рослин на стадії бутонізації і цвітіння холодостійких селекційних номерів в умовах вегетаційних сосудів після добору за показниками ранньої закладки вуглеводів за термін від 17 травня до 7 вересня: а) зображення холодостійких матеріалів заміщених ліній; б) насінний номер 17222, ВC₆S patula із високою зимостійкістю до 40%