Засідання координаційно-методичних рад та науковий семінар

15 листопада 2022 року в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН відбулось онлайн засідання координаційно-методичних рад з розгляду звітів за 2022 рік завдань другого рівня ПНД НААН 27 «Буряки цукрові та інші нішеві культури» та ПНД НААН 26 «Біоенергетичні ресурси». Було заслухано проміжні звіти за 2022 рік з виконання 20 завдань (8 фундаментальних завдань, з яких 2 - ПНД НААН 27 "Буряки цукрові та інші нішеві культури" та 6 - ПНД НААН 26 "Біоенергетичні ресурси"; 12 - прикладних завдань, з яких 6 - ПНД НААН 27 "Буряки цукрові та інші нішеві культури" та 6 - ПНД НААН 26 "Біоенергетичні ресурси") із 12 наукових установ-співвиконавців, з якими співпрацює головна організація - ІБКіЦБ.

Доповіді учасників супроводжувалися презентаціями результатів НДР. Члени Координаційно-методичних рад мали змогу задати питання, зробити зауваження доповідачам та отримати ґрунтовні відповіді від виконавців науково-дослідних робіт. В результаті обговорення наданої інформації Координаційно-методичні ради затвердили представлені звіти.

В рамках засідання координаційно-методичних рад проведено науковий семінар з представлення доповідей науковців:

Наукова доповідь на тему «Технологічні та технічні аспекти використання біомаси».
Доповідач: Кравчук Володимир Іванович, д.с.-г.н., професар, академік НААН.

Наукова доповідь «Принципи використання епігенетичної мінливості в селекції сільськогосподарських культур».
Доповідач: Чернуський Вадим Вікторович, к.с.-г.н., с.н.с.