Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи фітоімунітету в селекції рослин»

Вийшов друком збірник матеріалів доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи фітоімунітету в селекції рослин», присвяченої 125-річчю з дня народження видатного вченого-фітопатолога та селекціонера-імунолога, заслуженого діяча науки і техніки України Шевченка Василя Миколайовича, що відбулась 10 листопада 2022 року в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків.
Висвітлено теоретичні і практичні питання, пов’язані із сучасними проблемами фітоімунології. Доведено, що резистентність рослин до шкідливих організмів забезпечується комплексом їх генетичних, фізіолого-біологічних та анатоморфологічних особливостей, а стійкі сорти – важливий ланцюг у сучасних технологіях захисту сільськогосподарських культур. Тому розвиток фундаментальних і прикладних напрямів досліджень з фітоімунології набуває все більшого значення, особливо у період кліматичних змін. При змінах клімату руйнуються між популяційні зв’язки у мікробіоти, внаслідок чого з’являються збудники хвороб, які раніше не зустрічались на певних сільськогосподарських культурах. Крім того, такі зміни в довкіллі спроможні прискорювати процеси утворення нових рас, що викликають появу нових вірулентних штамів у популяціях патогенних організмів, і тим самим погіршують санітарний стан фітоценозів.
Збірник матеріалів розраховано для наукових працівників, викладачів, аспірантів та магістрів.
Матеріали публікуються в авторській редакції.

Приєднані файли: 
ДолученняРозмір
PDF icon Збірник тез конференції1.74 МБ