Прогноз розвитку цукрових буряків на весняний період 2015р.

Погодні умови, які склалися на першу і другу декаду квітня можуть істотно вплинути на ріст і розвиток цукрових буряків. Так, за даними метеорологічних спостережень, які проводились на дослідно-селекційних станціях Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України (Уладово-Люлинецька ДСС, Вінницька область; Білоцерківська ДСС, Київська область; Веселоподільська ДСС, Полтавська область, Іванівська ДСС, Сумська область) суми активних температур недостатньо для ефективного росту та розвитку рослин цукрових буряків.

Цукрові буряки мають властивість проростати при відносно низьких температурах, що дозволяє сіяти цукрові буряки раніше порівняно з іншими культурами. Однак, для проростання насіння цукрових буряків сума активних температур повинна становити не менше 120°С.

В практиці технології вирощування цукрових буряків, сівбу проводять коли середньодобова температура ґрунту на глибині 0-10 см становить 5-6°С. За багаторічними даними сходи цукрових буряків переносять короткочасне зниження температури до – 5°С без значного пошкодження. Однак молоді сходи, які тільки з’являються на поверхні ґрунту гинуть при температурі – 3°С.
Заморозки, які виникають на поверхні ґрунту, можуть істотно знизити густоту сходів. За рахунок чого густота посівів може зменшитись на 10-20 тис. рослин. Крім того, варто наголосити, що за даними метеопостів, у першій декаді  квітня спостерігались заморозки  від -1 до -3°С на глибині 5 см, а друга декада квітня відзначається низькими температурами повітря (станом на 19-21 квітня) в усій зоні бурякосіяння.
                                                                                                                                                       Таблиця 1
                        Вплив низьких температур на проростання цукрових буряків

Температура, °С

Термін дії низьких температур, год.

Відсоток рослин, які загинули

-2,0

2,0

12,5

-2,0

4,0

33,1

-4,5

1,0

61,9

-8,0

0,45

82,3

-8,0

1,0

100,0

                                                                                                                                                        Таблиця 2
Залежність інтенсивності проростання насіння цукрових буряків (діб) від температури повітря, °С

Температура, °С

1-2

3-4

6-7

10-11

Період проростання, діб

45-60

25-30

10-15

8-10

Запізнення з сівбою на 5-6 днів від оптимальних строків, призводить до недобору урожаю на 3,0-4,0 т/га коренеплодів.
В умовах цього року погодні умови, які склалися затягнули строки посіву і появу сходів цукрових буряків на 10-12 днів, що може знизити урожай цукрових буряків на 6-8 т/га.
Виходячи із погодних умов весни 2015 р., допустимими строками завершення сівби буряків цукрових вважати до 1 травня 2015 р. В зв’язку з цим збирання таких площ рекомендується проводити з 20 жовтня 2015 року.
Передпосівний обробіток ґрунту спрямовано на максимальне збереження вологи , прогрівання ґрунту, створення оптимальних параметрів насіннєвого ложа, забезпечення дрібно грудкуватого стану верхнього шару (нижній залишається ущільненим до 1,23-1,32 г/см3, вологість – 16-22 %).
Для обробітку невирівняного, щільного і вологого ґрунту доцільно застосовувати агрегати, які забезпечують якісне розпушування ґрунту без перемішування на задану глибину загортання насіння.
Науковими дослідженнями встановлено, що максимальний урожай в даних умовах з високими технологічними якостями сировини забезпечується за наступній оптимальній кількості рослин на 1 га в період збирання:
-у зоні достатнього зволоження     - 120 тис. шт.;
-у зоні нестійкого зволоження       - 115 тис. шт.;
-у зоні недостатнього зволоження - 110 тис. шт.
при лабораторній схожості насіння, енергії проростання не менше 95%.

Рішення про пересівання цукрових буряків через недостатню густоту стояння рослин дуже відповідальне, оскільки, як правило, з первинних посівів одержують вищий врожай, ніж з пересіяних. За пересівання скорочується вегетаційний період і знижується врожайність, особливо за умови підвищеної густоти стояння рослин.
Крім цього, в оцінку потрібно включити і проростки в ґрунті. В Україні, як правило, посіви пересівають тільки в тому випадку, коли густота стояння на початку травня становить менше 60 тис. рослин на 1 га (табл. 3).
                                                                                                                                                             Таблиця 3

Стан густоти стояння рослин для ухвалення рішення про пересівання

Критична густота рослин в період повних сходів, тис.росл./га

Рішення

65-70

55-60

 

50 і менше

Пересівання не потрібне

На початку вегетації можна вирішувати питання

про пересівання

Пересівання необхідно проводити

 

Фактичну відстань між висіяним насінням визначають вимірюванням 10 відстаней між насінинами, суму яких ділять на 10.
Для визначення густоти стояння виходять з того, що довжина рядків на 1 га становить при міжрядді 45 см – 22222 м, при 50 см – 20000 м. За міжряддя 45 см рахують рослини на контрольних ділянках завдовжки 22,2 м, за 50 см – 20 м. Одержане число, помножене на 1000, дає кількість рослин на 1 га.
Густота стояння і рівномірність розміщення рослин – одні із найважливіших факторів формування високого врожаю цукрових буряків.
Для формування густоти стояння рослин з високою польовою схожістю доцільно застосувати вітчизняні гібриди з лабораторною схожістю не менше 95 %, енергією проростання 95 %, одноростковістю 98 %.

Позакореневе підживлення цукрових буряків під час вегетації

Ефективним засобом підвищення продуктивності цукрових буряків , який застосовується особливо в пізні строки сівби є проведення позакореневих підживлень мікродобривами.
Мікродобрива не лише підвищують урожай, а й забезпечують стійкість рослин до деяких захворювань, сприяють продуктивному використанню вологи, що є особливо важливим для цієї культури. Значну роль в нагромадженні цукру в коренеплодах цукрових буряків відіграють мікроелементи магній і сірка та мікроелементи – бор і марганець.
Ефективною формою мікроелементів є хелатоутворюючі сполуки – комплексонати. Ефективність мікроелементів у формі хелатів у декілька разів вища, ніж у формі неорганічних сполук.
Згідно біологічними і фізіологічними особливостями цукрових буряків позакореневе підживлення мікродобривами слід проводити не менше двох разів впродовж періоду вегетації: перше – в фазі змикання листків в рядках; друге – перед змиканням листків в міжряддях. Використовувати у позакореневе підживлення краще композиційні мікродобрива, які містять не менше шести мікроелементів.
Позакореневе внесення добрив доцільно застосовувати в усіх ґрунтово- кліматичних умовах зони бурякосіяння.
У позакореневому підживленні для підвищення продуктивності посівів цукрових буряків рекомендується вносити:
 - карбамід – 15 кг/га, д.р;
 - максімус 5-6 кг/га;
 – реаком гумус «Бурякове», 5 л/га;
 - добрин 2-3 л/га.

Позакореневе підживлення цукрових буряків дає можливість підвищити урожайність коренеплодів на 6-8 т/га, цукристість – на 0,8-1,0 відсотка.
Позакореневе підживлення мікродобривами проводиться у фазі початку змикання листя буряків у міжряддях з включенням до складу мікродобрив сечовини (азотне добриво), норма якої не повинна перевищувати 10 кг/га.
Приготування розчинів мікродобрив проводять безпосередньо перед їх внесенням з розрахунку витрати робочої рідини – 250 л/га. Обприскування краще проводити в суху безвітряну погоду за оптимальної температури 19-23˚C.
Вплив елементів живлення на ріст і розвиток рослин проявляється комплексно при взаємодії їх між собою.