Поєднання теоретичних знань з практикою - необхідна складова підготовки кваліфікованого фахівця

На базі Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України спільно за кафедрою кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського було створено Навчально-науковий центр «Сучасні методи створення та ідентифікації сортів рослин», який успішно працює як структурний підрозділ агробіологічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України. Згідно положення ННЦ забезпечує підготовку фахівців за ступенем вищої освіти «Магістр» за освітньою програмою «Селекція і генетика сільськогосподарських культур».

«Стевія (Stevia Rebaudiana Bertoni): біологія, вирощування, переробка та економіка»

Головний науковий співробітник лабораторії селекції цукрових та кормових буряків, доктор сільськогосподарських наук Стефанюк В.Й. у співавторстві з Павліченко М.В. видав монографію «Стевія  (Stevia Rebaudiana Bertoni): біологія, вирощування, переробка та економіка».

«Енергетична верба: технологія вирощування та використання»

На початку лютого 2023 року у вінницькому видавництві «ТВОРИ» вийшла з друку монографія науковців ІБКіЦБ НААН України «Енергетична верба: технологія вирощування та використання». Під загальною редакцією доктора с.-г. наук, професора В.М. Сінченка.

Дослідження з використання різних видів біомаси для роботи енергетичного засобу (паливної печі) CampStove 2

Завдяки плідній співпраці науковців з Норвезьким фондом «Energy Garden» Керівник Ерік Гуле та Богданом Радейком «Ostap Consulting Ltd», через Норвезьку Народну Допомогу українські військові отримали енергетичні засоби (паливні печі) CampStove2, які призначені для перетворення твердої біомаси в теплову та електричну енергію, для використання в польових умовах.

Підтримка зв’язків з науковими установами та громадськими організаціями за профілем досліджень

Співробітники відділу селекції і сталих технологій вирощування та переробляння біоенергетичних культур приділяють значну увагу комунікаційним питанням – зв’язкам з науковими установами та громадськими організаціями за профілем досліджень.

Перелік міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2023 році

На виконання листа ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 27.09.2022 № 22.1/10-1357 «Про формування Переліку міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2023 році» (далі – Перелік) доводимо до відома даний Перелік, який сформовано відповідно до Пропозицій закладів вищої освіти, згідно з додатком.

Відбудеться 13-а науково-практична конференція «Гербологія в сучасному екологічно безпечному землеробстві»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків запрошує Вас взяти участь у роботі 13-ї науково-практичної конференції «Гербологія в сучасному екологічно безпечному землеробстві», присвячена пам’яті видатного вченого герболога ІВАЩЕНКА Олександра Олексійовича

 

Опонування дисертаційної роботи

Завідувач відділу цифрових технологій в агрономії ІБКіЦБ НААН України, доктор сільськогосподарських наук, професор, Присяжнюк Олег Іванович, як опонент, взяв участь у захисті дисертації Цзя ПейПей (Jia Peipei) «Сортові особливості розвитку та продуктивність Brassica Juncea L. залежно від регуляторів росту в умовах Лісостепу України» («Varietal features of development and performance of Brassica juncea L. according to growth regulators in terms of the Forest-Steppe of Ukraine»), подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 201 «Агрономія».

Сторінки