Відділ технологій вирощування біоенергетичних культур

Телефон: 
Ел. пошта: 

 

Завідувач відділу
Ганженко Олександр Миколайович, к.т.н., с.н.с

                        Резюме:   UA: Резюме   EN: Curriculum vitae (CV)

Відділ складається з таких підрозділів:

        

У відділі виконуються завдання з розробки технологій вирощування таких біоенергетичних рослин як: цукрові та кормові буряки, цукрове та зернове сорго, міскантус, просо прутоподібне (свічграс), верба, тополя, акація та павловнія, проводиться селекційний процес із виведення нових сортів даних культур.
За останні роки на основі розробок відділу сформовано та написано 3 монографії з технології вирощування енергетичної верби та міскантусу, а також методології досліджень плантацій енергетичних деревних рослин. Розроблено ряд методичних рекомендацій (Курило В.Л., Ганженко О.М., Гументик М.Я., Фучило Я.Д., Герасименко Л.А., Зиков П.Ю., Хіврич О.Б., Квак В.М., Дмитрієв В.В), серед яких найбільш актуальними є: «Методичні рекомендації з технології вирощування енергетичних цукрових буряків», «Методичні рекомендації з технології вирощування енергетичних кормових буряків», «Методичні рекомендації з технології вирощування та переробляння цукрового сорго як сировини для виробництва біопалива», «Методичні рекомендації з технології вирощування та переробляння міскантусу гігантського», розроблено «Методичні рекомендації з визначання площі листкової поверхні цукрового сорго». Розроблено ряд експериментальних зразків технічних засобів для садіння верби та міскантусу, апарат для скошування верби, технічні засоби для проведення міжрядних обробітків у посадках верби та міскантусу (Зиков П.Ю.).
Наукова новизна технічних і технологічних рішень захищена понад 20 Патентами на способи вирощування різних біоенергетичних культур: міскантусу (75541, 76087, 76084, 76088, 77117, 77118, 91517, 97286, 112487, 111363), свічграсу (74261, 92284, 102471), верби (89472, 104007, 111290), цукрового сорго (77038, 79472, 79473, 91516).
Відділ спільно з провідними європейськими науково-дослідними установами працює над реалізацією проектів міжнародної програми «Горизонт 2020». Із 2016 року співробітниками відділу (Ганженко О.М.) в складі міжнародного консорціуму виконується проект «Стале вирощування біомаси на маргінальних землях в Європі» (SEEMLA), метою якого є створення сприятливих інноваційних стратегій землекористування для сталого виробництва енергії з сировини рослинного походження, вирощеної на маргінальних землях із поліпшенням загального стану агроекосистем. До складу консорціуму з виконання цього проекту увійшли такі провідні науково-дослідні установи Європи як Агентство з поновлюваних ресурсів (Німеччина), Інститут енергетики та екологічних досліджень (Німеччина), Бранденбурзький технічний університет (Німеччина), Університет Демокріта Фракії (Греція), Децентралізоване адміністрування Македонії та Фракії (Греція) й Ліга з охорони навколишнього середовища (Італія). В рамках проекту співробітниками відділу створено каталог біоенергетичних рослин, придатних для вирощування на маргінальних землях Європи та закладено пілотні проекти на Ялтушківській та Веселоподільській дослідно-селекційних станціях. Із 2017 року науковці відділу (Фучило Я.Д.) спільно з вченими з 11 країн Європи (Великобританія, Греція, Португалія, Італія, Франція, Нідерланди, Польща, Німеччина, Латвія, Австралія) виконують проект «Маргінальні землі для вирощування технічних культур» (MAGIC).

Співробітники відділу беруть активну участь у міжнародних та загальнодержавних виставках, конференціях і в навчальному процесі студентів, аспірантів та інших науковців, виборюють міжнародні гранти та загальнодержавні премії, підвищують свою кваліфікацію й координують наукову діяльність інших лабораторій та відділів Інституту й установ співвиконавців.
Відділ час від часу поповнюється новими кваліфікованими кадрами, кандидатами наук та докторами. За цей проміжок часу в аспірантурі навчалось більше десяти аспірантів, частина з яких захистила кандидатські дисертації та залишилась працювати в Інституті.