Лабораторія землеробства та гербології

Ел. пошта: 

 

 

Завідуюча лабораторії:
Ременюк Світлана Олександрівна, к.с.-г. н., с.н.с., п.н.с.
      

 

 

Співробітники лабораторії:

       
Мошківська Сніжана Валентинівна, к. с.-г. н., с. н.с.
Різник Владислав Миколайович,
к. с.-г. н., с. н.с.
Кісілевська Марія Олександрівна, с.н.с.
Доронін 
Володимир Володимирович – н. с.

 

Основні напрямки наукових досліджень

Вивчення впливу різних факторів на видовий склад та різноманітність бур’янів, специфіка процесів забур’янення сільськогосподарських культур, особливості процесів взаємодії агрофітоценозів у динаміці протягом вегетації. Зокрема: вивчення потенційних запасів насіння бур’янів в ґрунті, особливості процесу забур’янення і різноманіття видів бур’янів в посівах с.-г. культур; особливості взаємодії компонентів агрофітоценозів у динаміці протягом вегетації; визначення ефективності дії та розробка способів і технології застосування гербіцидів; розробка методів оптимізації гербіцидного навантаження в сівозміні при контролюванні бур’янів з урахуванням видового складу та фаз їх розвитку; оптимізація систем захисту посівів с.-г. культур сівозміни від багаторічних видів бур’янів. 

Наукові публікації

1. Іващенко О.О. Гербологія: шляхи у майбутнє. / О.О. Іващенко // Карантин і захист рослин. 2020. №2-3. – С.1-3
2. Ременюк С.О., Смолкова Н.П. Оцінка засміченості ґрунту та насіннєвої продуктивності бур’янів на посадках тополі чорної. Карантин і захист рослин. 2020. №2-3. – С.17-19
3. Макух Я.П., Мошківська С.В., Сміх В.М. Ефективність хімічного захисту посівів нуту залежно від дії різних гербіцидів та норм висіву насіння / Я.П. Макух, С.В. Мошківська, В.М. Сміх // Карантин і захист рослин. – 2020. № 2-3. С. 33-36
4. Різник В.М. Надійний захист сочевиці від бур’янів / В.М. Різник// Карантин і захист рослин. – 2020. № 2-3. С. 53-57
5. Fuchylo, Y., Makukh, Y., Remeniuk, S., Smolkova, N., Kharytonov, M. (2020): Weed control during the first vegetation of black poplar (Populus nigra L.) plantation. Agriculture and Forestry, 66 (1): 171-177. doi: 10.17707/AgricultForest.66.1.16   http://www.agricultforest.ac.me/data/20200401-16%20Fuchylo%20et%20al.pdf

Послуги, що надаються. 
Надання консультацій по оцінці характеру забур’янення посівів та їх надійного захисту від комплексу бур’янів в сівозмінах, які включають систему агротехнічних засобів та раціональне застосування гербіцидів і їх композицій.

                                Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, лабораторія гербології, вул. Амосова 13, 2 корпус, herbolohiya@ukr.net