Науково-технічна бібліотека

Завідуюча бібліотекою
Лосєва Аліна Ігорівна

тел. 095 854 14 63, e-mail: lina_loseva@ukr.net

Співробітники:
Любко Галина Станіславівна – фахівець

Завдання:

- проведення та інформування про нові досягнення аграрної науки та передового досвіду в галузі сільського господарства;
- бібліотечно-бібліографічне обслуговування наукових співробітників, спеціалістів – аграріїв, аспірантів, докторантів і здобувачів наукових ступенів;
- формування довідково-інформаційного фонду бібліотеки;
- організація і ведення каталогів і картотек бібліотек;
- організація виставок в інституті нових надходжень наукової літератури.
          

У фонді науково-технічної бібліотеки зберігаються найбагатші зібрання вітчизняної та зарубіжної літератури про буряківництво та сільське господарство і становить 90642 примірників, із них раритетного «УФ»  19311 прим.

Діяльність науково-технічної бібліотеки Інституту бiоенергетичних культур i цукрових буряків НААНУ