Моніторинг поширення та розвитку шкідників і хвороб у посівах буряків цукрових

 
У журналі  «Карантин і  захист рослин» № 4 за 2022 р. за авторством доктора с.-г. наук, професора Саблука В.Т., к.с.-г.н. Запольської Н.М., к.б.н. Шендрик К.М. і аспіранта Димітрова В.Г. вийшла стаття «Моніторинг поширення та розвитку шкідників і хвороб у посівах буряків цукрових», у якій йдеться про стан популяцій основних фітофагів і асоціації збудників та методів контролювання їхньої чисельності.

Аграрна енергетика в ХХІ сторіччі: досягнення і перспективи розвитку

14 грудня у Білоцерківському національному аграрному університеті відбулася Міжнародна науково-практична онлайн конференція «Аграрна енергетика в ХХІ сторіччі: досягнення і перспективи розвитку», яка зібрала науковців Латвії, Естонії, Польщі та України.

Наукове співробітництво Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків та Казахського Інституту землеробства і рослинництва

В рамках реалізації НТП на тему «Створення високопродуктивних сортів і гібридів кормових ті технічних культур на основі досягнень біотехнології, генетики, фізіології, біохімії рослин для стійкого їх виробництва в різних грунтово-кліматичних зонах Казахстану у 2022 році  була проведена оцінка генетичного різноманіття і паспортизації заміщених ліній на основі стерильних цитоплазм диких видів роду Beta (Beta  maritima і Beta patula), створених в лабораторії цитогенетики Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків .

Використання нових стерильних цитоплазм в гетерозисній селекції буряків цукрових

В лабораторії цитогенетики за результатами наукового завдання 27.00.01.05Ф Дослідження впливу генетичного  потенціалу стерильних цитоплазм диких видів роду Beta L на експресію ядерних генів буряків цукрових для створення моделей нових гібридів і збагачення адаптаційного потенціалу культури (0121U107749) розроблені генeтичні моделі і встановлено вплив  цитоплазми   диких  видів  буряків Beta maritima L. і Beta patula L.

Епігенетика і селекція рослин: наукова доповідь Миколи Роїка

НАКАЗ 39 від 7 вересня 2022 р. Про списання будинку квартирного типу

 

НАКАЗ  39  від  7  вересня 2022 р.  Про списання багатоквартирного будинку, що розміщений за адресою: м. Київ, вул. Клінічна, буд. 21/19, з балансу Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних Наук України

ПОСТАНОВА НААН № 19/15 про списання багатоквартирного будинку з балансу ІБКіЦБ

Сторінки